Przepisy prawne

Poniżej przedstawiamy listę najważniejszych aktów prawnych związanych z kwestiami fiskalnymi.

 

2017-11-28 Wyjaśnienie Ministerstwa Finansów dotyczące "jednoznacznej nazwy na paragonie fiskalnym". LINK

2013-09-16 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące. LINK

2013-09-12 Interpretacja ogólna - jednoznaczna nazwa na paragonach - Pismo Ministerstwa Finansów do Dyrektorów Izb Skarbowych oraz Urzędów Kontroli Skarbowej LINK

2013-03-15 Rozporządzenie Ministra Finansów z 14 marca 2013 w sprawie kas rejestrujących LINK

2013-03-15 Broszura Ministerstwa Finansów z opisem do w/w Rozporządzenia LINK

2012-12-11 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących LINK

2011-06-24 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania /Dz.U.Nr140, poz.818/ LINK

2010-12-27 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 w sprawie odliczenia i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących LINK

2010-12-23 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania LINK

2010-07-26 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących LINK

 

Poniższe pliki z przepisami prawnymi są w formacie PDF, do poprawnego działania wymagają zainstalowania w komputerze odpowiedniej przeglądarki, np. Adobe Reader bądź Foxit Reader - programy te można pobrać ze strony ich producentów: http://foxitreader.pl/  http://www.adobe.com/pl/