FAQ

     

Najczęściej występujące pytania:

Co należy zrobić aby uzyskać zwrot za kasę fiskalną?

Aby uzyskać zwrot za kasę fiskalną należy zgłosić zamiar rozpoczęcia ewidencji sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej do urzędu skarbowego co najmniej jeden dzień przed jej fiskalizacją. Rozpocząć rejestrację za pomocą kasy fiskalnej w terminie oraz posiadać dowód wpłaty całej należności za urządzenie fiskalne. Nasz serwis pomaga swoim klientom we wszystkich czynnościach które się z tym zwiążą. Należy pamiętać, że jeżeli w ciągu 3 lat podatnik wyrejestruje urządzenie fiskalne zwrot za kasę fiskalną będzie trzeba zwrócić. 

Kiedy mogę starać się o zwrot części wartości kasy?

O zwrot może się ubiegać każdy podatnik, który dopiero rozpoczyna ewidencjonowanie obrotu przy pomocy kas rejestrujących. Urząd skarbowy zwraca 90% ceny zakupu kasy fiskalnej (bez podatku), lecz nie więcej jednak niż 700 zł.

Co to jest fiskalizacja?

Fiskalizacja polega na przestawieniu trybu pamięci fiskalnej kasy z trybu szkoleniowego na fiskalny oraz na trwałym zapisie numeru NIP podatnika do modułu fiskalnego. Od tego momentu kasa rejestruje każdą wykonaną na niej sprzedaż w pamięci fiskalnej.

Czy w przypadku awarii kasy fiskalnej muszę zaprzestać sprzedaży?

Po rozpoczęciu ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej nie można już prowadzić sprzedaży bez jej użycia. Jeżeli kasa uległa awarii sprzedaż można prowadzić przy użyciu kasy rezerwowej. W przypadku, gdy nie posiadają Państwo kasy rezerwowej należy bezzwłocznie zaprzestać sprzedaży.

Ile raportów dobowych można wykonać jednego dnia?

Nie ma ograniczeń co do ilości drukowanych raportów dobowych, należy jednak pamiętać, że każda kasa fiskalna ma ograniczoną ilość raportów dobowych (zazwyczaj jest to ok.2000 raportów dobowych).

Przez jaki okres czasu należy przechowywać kopie paragonów czy kartę pamięci kopii elektronicznej?

Okres ten wynosi 5 lat.

Jaka powinna być nazwa na paragonie

Wyjaśnienie Misnisterstwa Finansów dotyczące "jednorazowej nazwy na paragonie fiskalnym" dostępne TUTAJ.

Najczęściej spotykane problemy:

Nie mogę zmienić godziny.

Zmiana czasu w kasie fiskalnej jest możliwa wyłącznie po wykonaniu raportu dobowego. Należy pamiętać, że użytkownik sam nie może zmienić godziny o wartość większą niż 59 min.

Nie wykonałem raportu dobowego poprzedniego dnia.

Raport można wykonać następnego dnia przed rozpoczęciem sprzedaży.

Nie mogę wykonać raportu okresowego (miesięcznego).

Nie można wydrukować raportu miesięcznego dopóki nie zakończy się dany miesiąc. Kasa umożliwi wydruk takiego raportu dopiero po zakończonym miesiącu tj. w styczniu za grudzień, w lutym za styczeń itd.